APP OLSZTYN
NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE USLUGI

Regulamin obowiązuje od 1.12.2017

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą firmą AKO Adam Korol zwaną „appOlsztyn” w zakresie usług serwisowych iPhonów, iPadów oraz iPodów.

 

 2.Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawiane przez appOlsztyn potwierdzenie przyjęcia urządzenia na serwis.

 

3.Zleceniodawca z chwilą oddania sprzętu do appOlsztyn celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej http://appolsztyn.pl/o nas .

 

4.Pozostawiając sprzęt Zleceniodawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia urządzenia na serwis, na którym akceptuje postanowienia regulaminu własnoręcznym podpisem.

Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe ustalenia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem serwisu na piśmie.

 

5.appOlsztyn nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych lub innych nośnikach w sprzęcie przyjętym do naprawy oraz dostarczonych z nim akcesoriach.

 

6.appOlsztyn ma prawo wydać sprzęt każdemu, kto okaże podpisane potwierdzenie przyjęcia urządzenia na serwis.

 

7.Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot potwierdzenia przyjęcia sprzętu na serwis.

 

 

§2 Postanowienia dotyczące szczegółów naprawy

 

1. appOlsztyn może odmówić przyjęcia lub naprawy bez podania przyczyny.

 

2. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych.

 

3. Wycena naprawy przyjmowanego sprzętu jest bezpłatna.

 

4. appOlsztyn nie odpowiada za usterki ukryte lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu.

 

5. Serwis nie odpowiada za skutki niepoinformowania przez Klienta serwisu o blokadzie simlock, blokadzie iCloud oraz obejściu metodą programową.

 

6.Na wymienione elementy appolsztyn udziela 6 miesięcy gwarancji, w przypadku baterii również.

W przypadku naprawy płyty głównej 3 miesiące gwarancji.

W przypadku napraw zrealizowanych do 31 listopada 2017 udzielana była 3 miesięczna gwarancja . Od 1 grudnia 2017 gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy. 

 

7. Gwarancją nie objęte są części, które nie były wymienione na nowe w procesie naprawy.

 

8. Gwarancją nie objęte są również części, które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika tj. zbitych ekranów oraz zalań cieczą.

 

9. Z racji możliwości postępowania uszkodzeń elementów elektronicznych, wszelkie usterki rozpatrywane w trybie gwarancyjnym należy zgłosić maksymalnie do 7 dni od ich wystąpienia. Na rozpatrzenie gwarancji serwis zastrzega sobie 14 dni roboczych.

 

10. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez serwisanta uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub ingerencji innych osób.

 

11. appOlsztyn zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionych urządzeń z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia na serwis. Wynika to często z ukrytych wad niemożliwych do wykrycia przed rozpoczęciem naprawy.